פרק שני: שינוי, שינוי תפיסתי והתפתחות מקצועית בזיקה לחשיבה של מורי מורים

החיים אינם מה שהיית , אלא מה שאתה זלכד להא 7 פ / שאתה ( לכד אלל / ם כדי לספרם ( מארקס , , 2004 עמ' ( 5 פרק זה משמש תשתית תיאורטית לסוגיות שעלו בסיפורים ששמעתם : שינוי , שינוי תפיסתי , שינוי והוראה , התפתחות מקצועית ועוד . הרקע שייפרש בפניכם בפרק זה , מאפשר לקרוא את סיפורי מורי המורים , שככר הוצגו בפניכם בפרק הראשון , בדרך נוספת . בהמשך , בפרק השלישי , תמצאו דוגמאות ליישום הידע התיאורטי המובא להלן , בניתוח מהלכים של התפתחות מקצועית של מורי מורים אחדים .  אל הספר
מכון מופ"ת