ההקשר

גודסון וסיקס טענו ש'סיפור חיים' ( life story ) הופך ל'היסטוריית חיים' ( life history ) ברגע שהחוקר מציב את ההקשר כחלק מרכזי בפרשנותו . ( Goodson & Sikes , 2001 ) על רקע קיום הראיונות וביצוע המחקר ראוי , לדעתנו , להתייחס לכמה תופעות במקביל . בהקשר שנגע במישרין לסביבת העבודה של כל אחד ממורי המורים , מצוי המקרה הייחודי של הכשרת מורים בישראל , כפי שמצטיירת בראשית המאה ה . 21- במהלך שנות השמונים והתשעים במאה ה , 20- סמינרים למורים ולגננות עברו תהליך נרחב של אקדמיזציה . משמעות הדבר מבחינת הוראת מדעים או ספרות במכללות לחינוך הייתה . ביסוס חוגים שבהם חברי סגל רבים הם בעלי תואר שלישי , ובניית תכניות לימודים להכשרת מורים כמסלול העל-יסודי , שבהן היקפי השעות במדעים או בספרות , דומים להיקפים בחוגים מקבילים באוניברסיטאות . במכללות התפתחה מערכת הכשרה מסועפת , בחלוקה לפי מגזרים ( יהודי מול ערבי ; פלגים דתיים שונים ; המועצה להשכלה גבוהה מול משרד החינוך . ( נוספו מוסדות הכשרה רבים . בחלק מהמכללות התקדם סגל ההוראה לקראת התואר השלישי , ובחלקן מצב הסגל נותר בעינו , ובעלי התואר השלישי "יובאו" מבחוץ , למשרות...  אל הספר
מכון מופ"ת