ההקבלה

אחד העקרונות המארגנים בספרות הכתובה , בדרמה , בספרות העממית וכן בסיפורי חיים הוא ההקבלה . במחקר הנרטיבי עיקרון זה בא לביטוי בשני ממדים : האחד , בסיפור החיים עצמו , בין אם הוא "ספרות" או "לא-ספרות" ( אבן , , ( 1983 והאחר , בכתיבת המחקר על אודות הסיפור ( אלאור , ; 2006 ליבליך , ; 2003 ליבליך , זילבר , תובל-משיח , 2004 ; 1995 , . ( Brunei כסיפור החיים שהמראיין מאזין לו - ההקבלה עשויה לבוא לידי ביטוי ברמה הלשונית , אם באמצעות מילים חוזרות בסיטואציות שונות , באמצעות מילים נרדפות המקשרות בין סיטואציות או באמצעות שימוש בדימויים ובמטפורות שמבליטים את ההקבלה בין הדמות לבין תופעות שונות , למשל , אומרת קרן על עצמה למישהו שתוהה על הכתיבה בעברית : " הכול הולך לי יותר לאט , כי אתם מדברים משמאל לימין ואני מדברת מימין לשמאל . " בראיון , כשהיא פונה אלינו , הוסיפה את המחשבות שהיו לה אז , מחשבות המכוננות הקבלה כין ההיפוך של כיווני הקריאה להיפוך שהתרחש בקריירה שלה , שבשלו התפתחותה המקצועית התעכבה , לדעתה : " זה ן [ ... כיוון גם מבחינה מטפורית . " לשם הדגמה נוספת מסוג זה , אפשר להביא את השימוש שעשה סלים ...  אל הספר
מכון מופ"ת