מי מספר למי ולמה?

כל הסיפורים ששמענו סופרו בגוף ראשון , בידי מורה מורים העובד במכללה להכשרת מורים כישראל , בהקשר המוכר לקורא הישראלי . מבחינת הסוגה ( הז'אנר ) אפשר להגדיר את הסיפורים כאוטוביוגרפיות , ונוכח אופיו של הסיפור , מורה המורים היה הדמות המרכזית שבאוטוביוגרפיה . אוטוביוגרפיה ( מיוונית : = ) autos עצמו ) = ) graphein + לכתוב , לתאר (( היא סוגה ספרותית מובחנת , המתמקדת בתולדות חיים המובאות מפיו של מי שמספרם , בראייה סובייקטיבית וממרחק זמן . אנו רואות בסיפורים הללו אוטוביוגרפיות , סיפורי חיים , ולא "נרטיב עצמי תחום" ( ספקטור-מרזל , התקבל לפרסום , ( למרות ששאלתנו תחמה את הראיון להתפתחות המקצועית , מכיוון שכדי להשיב על השאלה , פנו מורי המורים לזיכרונות ילדות , לשלב מעבר כמו בחירת מקצוע , ולסיפור על אודות דמויות מעצבות גם כמהלך הילדות . מקורה של האוטוביוגרפיה בעולם העתיק , שם שימשה כסוגה שאינה ספרותית דווקא , אלא "מחווה מילולית אזרחית-פוליטית של דברי שבח פומביים או של דין וחשבון עצמי פומבי של אנשים ראליים" ( בכטין , , 2007 עמ' . ( 59 בשל פומביות האוטוביוגרפיה בעולם היווני העתיק , במהותה היא הייתה זהה ...  אל הספר
מכון מופ"ת