לשמוע את הקולות

ארגון הסיפורים המתבקש , לכאורה , בספרנו הוא מורי מורים למדעים מול מורי מורים לספרות . אמנם לכל קבוצה דיסציפלינרית יש מכנה משותף , שעליו תוכלו לקרוא בניתוח התוכן של הסיפורים המובא בפרק השלישי , אך הצבת הסיפורים זה בצד זה לפי המפתח הדיסציפלינרי , לא רק שהיא שגרתית , אלא שהיא מסווה את הממצא המעניין המלמד על תהליכים משותפים , על דילמות משותפות ועל סוגיות משותפות , חוצות דיסציפלינות , שעליהם שמענו בראיונות . האפשרות האחרת הייתה ליצור שתי קבוצות שבכל אחת מהן שלושה מורי מורים , לפי מהלך ההתפתחות המקצועית והמעברים שחלו בקריירה של המרואיינים : הקבוצה האחת של מורי מורים היא מי שהחלו את דרכם כמורים כבית הספר , ועברו ללמד במכללה או באוניברסיטה . הקבוצה האחרת היא מורי המורים שעשו מהלך בכיוון ההפוך : מההוראה והמחקר באקדמיה להכשרת המורים ולעבודה בשדה . ויתרנו על אפשרות זו של הצבת דמויות , כיוון שחשנו שהיא ברורה מדי , ותתגלה ממילא לכל קורא בקלות . בחרנו להציב בפניכם סיפורים של שלושה זוגות ; בכל זוג מורה מורים למדעים בצד מורה מורים לספרות , החולקים סוגיה משותפת . אלה וקרן הציבו במוקד השיח שלהן עמנו , ס...  אל הספר
מכון מופ"ת