סוגיות בבניית פרופיל של מרואיין

סוגיה ראשונה שהתלבטנו בה היא איזה ראיון נהפוך לפרופיל . כל ארבעה עשר הראיונות היו מרתקים . עם זאת , בחרנו לעבד לפרופיל שישה ראיונות בלבד , שכן לא כל ראיון מתאים לייצוג בצורה של פרופיל . בשיקולינו בעת בחירת הסיפורים ובעת עריכתם , בחרנו בראיונות שבהם אפשר היה לחלוק עם הקוראים סיפור חיים מעניין של התפתחות בתחום ההוראה או בהתייחסות לדיסציפלינה או בהתייחסות לשניהם גם יחד . כל הסיפורים שנבחרו משקפים קונפליקט - פנימי או חיצוני או שניהם - וכן כנות בהצגת הקונפליקט ורמה גבוהה של רפלקטיביות . התייחסנו גם למידת ההחלטיות שבה הציג המרואיין את עמדותיו ואת תפיסותיו . בבחירת הסיפורים ביקשנו גם לייצג מהלכי קריירה שונים , וקולות שונים של מורי מורים במדעים ובספרות . בחלק מן הראיונות שבחרנו לא להביא בפרופיל מלא , בחרנו בווינייטות לניתוח מפורט ( ראו בפרק השלישי . ( סוגיה אחרת שבפניה עמדנו , הייתה שאלת צמצום חומר הגלם של הראיון , שהיא כאמור , מהותית בבניית פרופיל . אף כי ברור כי ככל קורא , ניגש החוקר לטקסט עם עולם של ציפיות ותגובות הבונות אינטראקציה בינו לבין הטקסט של הראיון ( 1978 Iser , 1978 ; Jauss , 1982...  אל הספר
מכון מופ"ת