פרק ראשון: סיפורי מורי מורים

7 / 7 לי לאספר לך סיפור , ועל ידי הסיפור שלי אללי תבין רבר מתוך רבר [ ... ] אספר לך את הסיפור שלי , מתנה כנגר הסיפור שסיפרת אתה ( גרו סמן , , 2000 עמ' ( 53  אל הספר
מכון מופ"ת