מבנה הספר

בספר חמישה מוקדים : רקע על המחקר המשמש תשתית לספר , על מורי המורים שסיפוריהם יובאו ועל הקשר בין הוראת מדעים והוראת ספרות במכללות להכשרת מורים . כל זאת במבוא . רקע עיוני על התפתחות מקצועית , על שינוי , על שינוי תפיסתי ועל סיפורי חיים מובא בפרק השני . קריאה בשישה סיפורי חיים של מורי מורים המעוצבים כ"פרופיל . " בהמשך לסיפורים מובא ניתוח ספרותי משווה שלהם . זאת , בפרק הראשון . קריאה בארבעה סיפורי חיים באמצעות וינייטות ( תמונות ) - שני סיפורי חיים של מורי מורים למדעים ושני סיפורי חיים של מורי מורים לספרות . הקריאות הן דוגמה לקריאה פרשנית של הכותבות בסיפורים , תוך התמקדות בסוגיית ההתפתחות המקצועית ובשאלת השינוי והשינוי התפיסתי . זאת , בפרק השלישי . מודל דינמי ייחודי להתפתחות מקצועית . מודל זה מובא בפרק הרביעי בספר , בעקבות הקריאה בסיפורים ובתאוריה , וכפועל יוצא מהתהליך הפרשני אשר העמידם זה בצד זה . הצעת המודל היא בגדר הכללה של סיפורי ההתפתחות המקצועית של מורי המורים . הספר מאפשר מפגש עם סיפורי חיים בייצוגים שונים -פרופיל , וינייטה , סיפור אישי של הכותבות - עם תאוריות ועם דוגמאות פרשניות הממח...  אל הספר
מכון מופ"ת