תוכן העניינים

9 ......... P הסיפור שלנו , הסיפור שלכם 9 מדעים וספרות ; לשאלת החלוקה הדיסציפלינרית 14 יציאה לדרך : רעיון , ראיון , אתיקה ופרשנות 19 מבנה הספר 1 o 30 : | 1 UIN 1 p סיג'ורי לווו 1 מורים 32 מראיון לסיפור 32 סוגיות בבניית פרופיל של מרואיין 34 לשמוע את הקולות 39 דיסציפלינה או חינוך ? אלה וקרן מספרות 40 אלה : "פעם עניינה אותי הדרך היום מעניין אותי הצומת" 40 קרן : "שפה מיוחדת שלי , נישה מיוחדת שלי : המפגש בין החינוך ובין הספרות" 57 ללמוד ממורים , ללמוד מתלמידים 71 דבי : "אני בשלה עכשיו להגיע למקומות חדשים שעדיין לא הייתי בהם" 71 דפנה : "החוויה הספרותית שלי מתממשת תוך כדי הוראה" 84 דיאלוג על מעמד המורה ומורה המורים 97 סלים : "מהאקדמיה לכיתה" 97 נועה : "איך אני מרגישה כמורה 109 " ? לנוע בדרך : במכונית , באופנוע , בדאון 120 מי מספר למי ולמה ? 121 מדוע סיפור זה ולא אחר ? - לשאלת הברירה הנרטיבית 124 דמויות המשנה בסיפורים 126 ההקבלה 129 ההקשר 131 הכרונוטופ בסיפורים 134 מסע בין טקסטים : דיאלוג ואינטרטקסטואליות 137 לסיום : המספר , המאזין 154 פרק שני : שינוי , שינוי רופיםתי והתפתחות מקצועית בזיקה ...  אל הספר
מכון מופ"ת