דוגמה למחוון שהוכן על ידי ס0ודנ0יות מחוון בנושא שפה ואוריינות, קהל היעד: כיתה ו'