פרק 9 דילמות מקצועיות בתהליך פיתוח קריטריונים להערכה חלופית

0 נינה 0 רנקל רקע : הקריטריונים כ"ליבה" של ההערכה החלו 9 ית בשנים האחרונות התרחשה מהפכה שקטה בתחום ההערכה בחינוך . מהפכה זו דגלה בהמרת המבחנים הסגורים בדרכי הערכה הדורשות חשיבה רחבה , ביקורתית ויצירתית יותר , ששמות דגש על התייחסות הוליסטית לתלמיד ועל שיתופו בתהליכי הערכתו . דרכים אלו , כמו בניית תלקיט ( פורטפוליו ) והערכות ביצוע , נקראות על ידי רבים מאנשי ההערכה בחינוך "הערכה חלופית" או "חלופות בהערכה , " מכיוון שהן משמשות בחלופות למבחנים הסגורים . דרכי הערכה אלו מלוות במחוונים - טבלאות של קריטריונים הנבנות על ידי המורים ולעיתים בשיתוף עם התלמידים , שבהן מפורטים הקריטריונים לבניית העבודות ולהערכתן . הרמן , אשבכר ו-וינטרס ( 1992 Herman , Aschbacher , & Winters , ) טוענים כי : הקריטריונים המשמשים להערכת תלמידים הם ה"ליבה" של ההערכה החלופית . הם מסייעים לנר , המורים , להעריך מצבים אנושיים מורכבים להערכה באופן הוגן ותקף יחסית . הם מנתבים את ההערכה שלנו וחושפים בפני ציבור של תלמירים , של הורים , ושל אחרים את הבסיס לשיפוט שלנו . תפיסתם זו של הרמן וחוב' מבטאת את ההנחה המרכזית שעל בסיסה נכתב פ...  אל הספר
מכון מופ"ת