פרק 8 לומדים על הערכה תוך התנסות בה

נורית מירב ... הל / לדס תורם לגיללי העצמי שלנו כמודול / לעתיד . הלא נלד ;; לנו תוכנות ועצות כיצד להתייחס לשונות שבכל תלמיד , בכל מרצה לנכל אדם , נדדכי הוראה-הערכה חלופיות מעניינות ומרתקות ... תוך יצירת קשרים ויחסים בין התלמיד , למרצה , לאדם ... ( מתוך תיק הסיום של יעל , הפרק "עצות לסטודנטית שתלמד קורס זה בעתיד ( " פרק זה מציג קורס בנושא "חלופות בהערכה , " שמיועד לסטודנטים של שנה ג' הלומדים במסלול לחינוך יסודי . מטרת הקורס להפגיש את הלומדים בו עם הרעיון של דרכים משלימות בהערכה בדרך המשלבת עיון ומעשה , תוך פיתוח יכולות רפלקטיביות ויכולות של הערכה עצמית מעצבת הן אצל המרצה והן אצל הלומדים . ההנחה העומדת בבסיס הפרק היא שלא ניתן להפריד את הלימודים על הערכה מההתנסות בהערכה . כלומר , הלימודים וגם ההתנסות בהערכה צריכים להיות חלק מהחוויה הכללית של הסטודנטים הלומדים במוסד להכשרת מורים . לפיכך נוכל להתייחס לסטודנטים הלומדים הערכה במסגרת הכשרתם להוראה מארבע נקודות מוצא : ( 1 ) היותם מתבשרים להוראה , ובשל כך עליהם ללמוד את נושא ההערכה כחלק בלתי נפרד מתהליך הכשרתם כמורים לעתיד ; ( 2 ) היותם מוערכים ב...  אל הספר
מכון מופ"ת