פרק 7 התלקיט

אייחס שנקמן מבוא בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש בתלקיט כדרך הערכה בהכשרת מורים . חוקרים ומחנכים ברחבי העולם ( Wolf , 1991 Porter , Young & Odden , 2000 ; Wade & Yarbrough , 1996 ; Collins , 1991 ; Olson , 1991 ;) מתארים סוגים שונים ומאפיינים שונים של תלקיטים ואת מכלול שימושיהם לצורכי הערכה בתחום החינוך . התלקיט מציע דרך הערכה מורכבת , מגוונת וגמישה , המאפשרת התאמה למגוון תחומי דעת ועשייה . במערכת החינוך בישראל בכלל ובהכשרת המורים בפרט הוכר הפוטנציאל הטמון בתלקיט ( פרנקל , ; 1995 פרנקל ולפיד-שנקמן , , ( Smith , 1998 ; 1966 והוא נתפס כיום כאחת הדרכים המתאימות ביותר להערכת ההוראה-למידה וההתפתחות המקצועית במהלך ההכשרה להוראה . התלקיט נקרא תחילה בארץ "תיק עבודות" או בשמו הלועזי " פורטפוליו . " לאחר מכן נמצא לו שם עברי : "תלקיט . " זהו אוסף תכליתי של עבודות סטודנט שמטרתו להציג בפני מורים , בפני סטודנטים עמיתים ולעיתים גם בפני אנשים נוספים , את מאמצי הסטודנט , את התקדמותו או את הישגיו בתחום נתון . על אוסף זה לכלול : מבחר עבודות שהסטודנט משתתף בבחירתן ; קני המידה לבחירה ; קני המידה לשיפוט ער...  אל הספר
מכון מופ"ת