שער רביעי הצצה אל המעשה

בשער זה שלושה פרקים שכל אחד מהם הוא מעין חלון הצצה אל הנעשה בתחום ההערכה בהכשרת מורים : בפרק הראשון , "התלקיט , " מתארת אייריס שנקמן כיצד ניתן לעצב את תהליך למידת ההוראה באמצעות הנחיית הסטודנטיות בפיתוח תלקיט ( פורטפוליו ) אישי . תלקיט זה מכיל עדויות להיבטים שונים של הכשרתן להוראה כגון מערכי תכנון שיעורים , תגובות למאמרים בתחומי הדידקטיקה והפדגוגיה , ניתוח תצפיות בשיעורי מורות מאמנות ועמיתות וכן הלאה . הפרק מתאר את תהליך ההנחיה של הכנת התלקיט על מאפייניו ועל מגוון תכניו תוך שילוב דוגמאות מעבודות של סטודנטיות שהתנסו בתהליך זה בהנחייתה . בפרק השני , "לומדים על הערכה תוך התנסות בה , " מציגה נורית מירב קורס בנושא חלופות בהערכה . בקורס זה מתנסות הסטודנטיות בלמידת דרכי הערכה חלופיות תוך עיסוק חי ואותנטי בהערכה עצמית , בהערכת עמיתים ובתכנון כלי הערכה ובנייתם . הקורס משלב ידע תיאורטי של מושגי יסוד ושל מבני יסוד בתחום החלופות בהערכה תוך התנסות ב"תרגום" המושגים והמבנים הללו הלכה למעשה . בפרק השלישי , "דילמות מקצועיות בתהליך פיתוח קריטריונים להערכה חלופית , " מציגה פנינה פרנקל דרכים לבניית מחווני...  אל הספר
מכון מופ"ת