פרק 6 תפקיד ההערכה: הבטחת איכות ההכשרה להוראה

א 9 רת דרורי וקאר 1 סמית מהי הבטחת איכות ? התפיסה של הבטחת איכות ההכשרה להוראה , המוצגת בפרק זה , נגזרת מהגדרת הבטחת האיכות ( QAA , 2000 ) כתהליך הערכה מוסדית שעושה שימוש במגוון שיטות הערכה במטרה להשיג , לשמור ולקדם את האיכות האקדמית ואת הסטנדרטים של המוסד להכשרה . ניתן לומר , שהערכה זו מכוונת בעיקרה לעיצוב תהליכי ההכשרה ולקידום מתמשך של איכות ההכשרה . הערכה מוסדית התפתחה בתעשייה ובניהול כבר בשנות השישים במטרה לשפר את הייצור ואת העבודה במפעלים באמצעות תהליכי תכנון ותיכון . ( design ) עוד בשנות הארבעים לוו תהליכי ייצור ועבודה בבקרת איכות - ( quality control ) תהליך של בדיקה , בעיקר מדגמית , של מוצרים ושל תהליכי עבודה ( קדם , . ( 2003 השימוש בביטוי "בקרת איכות , " שמרמז על ביקורת , כלומר על חיפוש פגמים ותקלות , השתנה במהלך השנים ל"הבטחת איכות" שבא להדגיש את אופייה המעצב של ההערכה . בעולם קיימים ארגונים שונים העוסקים בהבטחת איכות בחינוך , שחלקם פועלים מכוח חוק . בישראל , המועצה להשכלה גבוהה החליטה כבר ביולי 2001 על הקמת מערכת להבטחת איכות במוסדות להשכלה גבוהה . החלטה זו נבעה מתפיסה שמושג ...  אל הספר
מכון מופ"ת