שער שלישי אחריות ואחריותיות

בשער זה שני פרקים העוסקים בממד האחריות והאחריותיות ( אחריותיות ^ 1117 = ו , 3 « : 0111 מחויבות לדיווח על הישגים ) של ההערכה כלפי חוץ בהכשרת המורים . בשנים האחרונות , בעקבות תהליכי הסטנדרטיזציה והבחינות המשוות ההולכים ומתפשטים בתחום החינוך בעולם , עולה ביתר שאת שאלת האחריות והאחריותיות בהערכה בהכשרת המורים . בפרק הראשון , "תפקיד 'שומר השער' במהלך הכשרת המורים , " עוסקת קארי סמית בגורמים הקובעים מי "יעבור בשער" שממנו יוצאים מן המוסד להכשרת מורים אל העבודה במערכת החינוך , ואילו "שערים" נוספים יש לעבור במהלך הקריירה בהוראה . סמית מציעה מערך דרכים וכלים ל"שמירת השערים , " על מנת להבטיח את האחריותיות של מכשירי המורים כלפי מערכת החינוך ובעין הציבור . בפרק השני , "תפקיד ההערכה : הבטחת איכות ההכשרה להוראה , " מפנות אפרת דרורי וקארי סמית את המבט אל ההכשרה עצמה , כתהליך מורכב של תכנון ושל עשייה הדורש הערכה , שתלווה אותו תוך שמירה על שקיפות ואחריותיות . בפרק זה מדובר בהכשרה כמכלול תכניות שיש לבחון אותן תוך קביעת קריטריונים להערכתן ותוך קביעת מדדים לתיקוף הקריטריונים האלה ולהגברת מהימנותם . כל זאת ...  אל הספר
מכון מופ"ת