פרק 4 הערכת העבודה המעשית

שרה שמע 1 ני מבוא הערכת העבודה המעשית היא אחד התפקידים החשובים בהכשרה להוראה . יעדן המרכזי של המכללות להכשרת מורים הוא להכין את כוח ההוראה העתידי לעבודה בבתי הספר . רוב רובן של המכללות ובתי הספר לחינוך בארץ דוגלים בהכשרה המבוססת על שילוב תיאוריה ומעשה . בדרך כלל המשקל הניתן למעשה ביחס לתיאוריה גדול יותר במכללות להכשרת מורים מאשר במחלקות להכשרת המורים של האוניברסיטאות ( חטיבה , . ( 1995 ליווי הסטודנטיות להוראה בעבודה המעשית והערכתן נעשים בדרך כלל על ידי המדריכות הפדגוגיות והמתודיות ובסיוע המורות המאמנות . בשנים האחרונות נשמעות טענות רבות מבתי הספר שהסטודנטיות מתנסות בהם , כי הערכתן של הסטודנטיות בעבודתן המעשית במהלך הכשרתן להוראה אינה מנבאת כלל את מידת הצלחתן בעבודה כמורות בפועל ( א' זיילר , בהרצאה לאנשי הדרכה על מדיניות החינוך היסודי , מכללת לוינסקי לחינוך , . ( 1999 רבים מן העוסקים במלאכת הדרכת הסטודנטיות והערכתן בעבודתן המעשית בבתי הספר טוענים , כי הקושי לנבא את מידת הצלחתה העתידית של הסטודנטית בעבודה מתוך התבוננות בעבודתה המעשית נובע מן הטעמים האלה : העבודה המעשית במהלך ההכשרה להורא...  אל הספר
מכון מופ"ת