פרק 3 תפקיד ההדגמה: מורי מורים מעריכים - סטודנטים מוערכים

קארי םמית מבוא המורים המלמדים במכללות להכשרת מורים מעריכים את למידת הסטודנטים שלהם . בכך הם מדגימים להם פעולות של הערכה . פרק זה עוסק בתפקיד הדגמה זו של מורי המורים . הפרק דן בחשיבות חשיפת הסטודנטים לפרדיגמות שונות של ההערכה : הפרדיגמה הפסיכומטרית , ההקשרית והאישית . נוסף לכך , הפרק מתייחס לשילוב הסטודנטים בפעולת ההערכה כמעריכים , שכן הסטודנטים עוסקים בהערכה עצמית ובהערכת עמיתים . בחלק האחרון של הפרק מוצגים כלים אחדים העומדים לרשות מורי המורים . הפעלתם נותנת למורי העתיד הדגמה של הערכה מגוונת . מהי הדגמה ? אנחנו יודעים שלניסיון האישי של האדם יש השפעה עמוקה על אמונותיו ועל התנהגויותיו . כך גם הניסיון האישי של הסטודנטים להוראה ודרכי ההערכה שבהן הם מתנסים במהלך הכשרתם משפיעים על אמונותיהם ועל התנהגויותיהם בקשר להערכה . ההדגמה היא דרך העבודה שבאמצעותה מורי המורים מציגים בפני הסטודנטים את דרכי ההערכה שלהם בקורסים השונים בהכשרת מורים , ומאפשרים להם להתנסות בהן . מהי חשיבות ההדגמה בהכשרת מורים ? דרכי ההערכה שבהן הסטודנט מתנסה כמוערך במהלך הכשרתו מעצבות את הדרכים שבהן הוא יעריך את תלמידיו בעתיד...  אל הספר
מכון מופ"ת