פרק 2 הכשרת מורים לתפקידיהם כמעריכים

אסרת דרור הכשרת לוורים בהערכה בבדיקת תוכן של תכניות הלימודים במכללות להכשרת מורים ובמחקרים שנעשו בתחום זה התגלה כי הכנת הסטודנטים לתפקידם העתידי כמעריכים מתמקדת בעיקר בהכשרתם להעריך את הישגי התלמידים ובמידה מצומצמת בהערכת תכנון לימודים ובהערכת ההוראה . הסטודנטים להוראה לומדים נושאים כמו תפקידי ההערכה בחינוך ובהוראה , סוגי מבחנים , תכנון מבחנים , איכות המדידה , דרכים מסורתיות וחלופיות להערכת הישגי תלמידים ובעיות הקשורות בביצוע פעולות הערכה . לימודי ההערכה מכוונים בעיקר להקניית מושגים בתחום , לפיתוח מודעות לחשיבות ההערכה בחינוך ולתרומתה לשיפור ההוראה . במידה פחותה יותר הם מכוונים לתרגול מיומנויות של כתיבת מבחנים , לבניית תיק עבודות ולהתאמת דרכי ההערכה למצבים שונים של הוראה-למידה . לאחרונה מתנסים הסטודנטים להוראה בשימוש ובבנייה של שאלונים להערכה עצמית במסגרת טיפוח יכולת רפלקטיבית . מחקר שבחן את לימודי הערכה בשלושים מכללות להכשרת מורים ובשש מחלקות להכשרת מורים באוניברסיטאות ( 1997 Nevo & Drori , ) מגלה כי רק כשני שלישים מהמוסדות כוללים קורס חובה בנושא הערכת הישגי תלמידים , שנקרא "מרירה והע...  אל הספר
מכון מופ"ת