שער שני להיות מעריך ומוערך

בשער זה שלושה פרקים העוסקים בדואליות שבהערכה בהכשרת מורים . הסטודנטים ומורי המורים נמצאים תדיר בתפקיד הדואלי של היות מעריכים והיות מוערכים . דרכי ההערכה של מורי המורים חשובות במיוחד משום שהן עשויות לשמש מודל לסטודנטים . הסטודנטים מעריכים את תלמידיהם כבר בהווה בהתנסות המעשית שלהם , ויעריכו אותם גם בעתיד כשיהיו מורים . הסטודנטים מוערכים על ידי מורי המורים , ובה בעת הסטודנטים גם מעריכים אותם על ידי מתן משוב . הסטודנטים לומדים במהלך הכשרתם להעריך תלמידים תוך עיון בתיאוריה ומתוך התנסות מעשית וקבלת משוב . אם כן , תפקידי ההערכה בהכשרת המורים דואליים ומורכבים . בפרק הראשון , "הכשרת מורים לתפקידיהם כמעריכים , " מתארת אפרת דרורי את התהליך של הכשרת המורים לתפקידם כמעריכים . תפקיד המעריך הולך ומתעצם בתקופתנו , כאשר בתי הספר הופכים לאוטונומיים יותר וחשיבותה של ההערכה ההקשרית המוטלת על כתפי המורה או צוותי המורים עולה . דרורי מציעה תכנית ארבע שנתית להכנת המורים לתפקידיהם כמעריכים . היא מסרטטת את השלבים הרצויים בתהליך זה על תוכניהם ועל הדרכים המומלצות לביצועם . בפרק השני , "תפקיד ההדגמה : מורי מורים מ...  אל הספר
מכון מופ"ת