פרק 1 על תפקידי ההערכה בתהליך הכשרת מורים

0 נינה סרנקל מבוא אילו תפקידים מיוחדים יש להערכה בתהליך ההכשרה של המורים לעתיד ? מהם הקשרים הקיימים בין תפקידי ההערכה השונים במהלך ההכשרה ? כיצד ניתן להגדירם , למפותם ולהעריך את איכותם ? אילו הם הנושאים העיקריים שבהם יעסוק פרק זה . הערכה היא אחד המושגים המרכזיים המשפיעים על החיים בבית הספר . היא בבחינת מרכיב דומיננטי במשולש הוראה-למידה-הערכה , המייצג את מרב הפעולות המתקיימות במסגרות החינוכיות ( לוי , . ( Bloom , Hastings & Madaus , 1970 ; 1996 , 1974 להערכה בחינוך יש מגוון מטרות ותפקידים . היא מתפקדת כאמצעי להערכת הישגים ולמיון תלמידים ; היא משמשת כמשוב מעצב המסייע להכוונת הלמידה של תלמידים ; והיא משמשת כלי לניתוב תכנון הלימודים של המורה ולשיפור איכות ההוראה שלו . ( 1990 Millman & Darling-Hammond , ) הבחנה בין מטרות ההערכה ( evaluation ' s goals ) לבין תפקידיה ( evaluation ' s functions ) נעשתה כבר בשנות השבעים על ידי סקריבן . ( Scriven , 1967 ) מטרות ההערכה גלויות ומוחצנות יותר בדרך כלל , והן מתייחסות להיבטים פורמליים של תהליכי החינוך , למשל הערכת הישגים על ידי המורים והערכת תכניות לי...  אל הספר
מכון מופ"ת