שער ראשון על תפקידי ההערכה בתהליך הכשרת מורים

בשער הראשון מנתחת פנינה פרנקל את תפקידי ההערכה הבולטים בהכשרת מורים . ניתוחה כולל תיאור של התהליך שפתח את כתיבת הספר ושהוביל את המשך הכתיבה . עם תחילת העבודה על הספר קיימו הכותבות תהליך של סיעור מוחין . מטרת תהליך זה הייתה לחשוף אילו תפקידי הערכה קיימים בהכשרת מורים . הכותבות בחנו את התפקידים הללו לעומקם עד ליצירת מפה מורכבת של מושגי הערכה ושל מבני הערכה בהכשרת מורים , שהציגה גם את הקשרים ביניהם . לצורך המיפוי הן השתמשו במבנה של "משפט שטחות תיאורי . " מיפוי תפקידי ההערכה שימש כבסיס לבניית הספר , ועצם העיסוק בו עשוי לשמש דוגמה לתהליכי חשיבה על הערכה ועל תפקידיה בכל מסגרת חינוכית באשר היא .  אל הספר
מכון מופ"ת