הקדמה

להערכה יש תפקיד מרכזי בהכשרת סטודנטים להוראה . לעיתים ההערכה קשורה לסטודנטים כלומדים : במהלך הכשרתם מוערכים תהליכי הלמידה שלהם ותוצרי תהליכים אלה מהיבטים תיאורטיים וגם מעשיים . עם סיום תהליך ההכשרה שלהם יש צורך להחליט אם להכניסם לקהילת המורים . גם החלטה זו מבוססת על הערכה . ניסיונם של הסטודנטים כמוערכים במהלך הכשרתם משפיע על תפיסתם את תפקיד המעריך ועל גישותיהם להערכת הלמידה של תלמידיהם בעת שייכנסו למערכת החינוך כמורים . דרכי ההערכה בהכשרת המורים משמשות עבור הסטודנטים דוגמה להערכה חינוכית , שהיא חלק בלתי נפרד מתפקיד המורה והמחנך . כמו כן , הסטודנטים להוראה לומדים קורסים שמטרתם ללמד כיצד להעריך . לפיכך , יש חשיבות רבה לכך שתהיה הלימה במסרים המועברים באמצעות כל ההתנסויות הקשורות להערכה במהלך ההכשרה . אחריותם של מורי המורים בנושא ההערכה היא כפולה : ( 1 ) לתכנן וליישם דרכי הערכה שמטרתן לשמור על איכות המורים החדשים הנכנסים למערכת החינוך ; ( 2 ) להציג דוגמאות לדרכי הערכה טובות , המחזקות את הלמידה ומציגות תמונה מהימנה ותקפה של מצב הלומד . מעבר לזה , ההערכה בהכשרת מורים צריכה לאפשר גם בדיקה עצמ...  אל הספר
מכון מופ"ת