תוכן עניינים

5 .......... c . שער ראשון - על תפקידי ההערכה בתהליך הכשרת מורים 7 פרק : 1 על תפקידי ההערכה בתהליך הכשרת מורים / פנינה פרנקל 9 שער שני - להיות מעריך ומוערך 29 פרק : 2 הכשרת מורים לתפקידיהם כמעריכים / אפרת דרורי 31 פרק : 3 תפקיד ההדגמה : מורי מורים מעריכים - סטודנטים מוערכים / קארי ממית 46 פרק : 4 הערכת העבודה המעשית / שרה שמעוני 67 שער שלישי - אחריות ואחריותיות 101 פרק : 5 תפקיד "שומר השער" במהלך הכשרת המורים / קארי סמית 103 פרק : 6 תפקיד ההערכה : הבטחת איכות ההכשרה להוראה / אפרת דרורי וקארי סמית 122 שער רביעי - הצצה אל המעשה 137 פרק : 7 התלקיט / אייריס שנקמן 139 פרק : 8 לומדים על הערכה תוך התנסות בה / נורית מירב 158 פרק : 9 דילמות מקצועיות בתהליך פיתוח קריטריונים להערכה חלופית / פנינה פרנקל 181 200 Abstract  אל הספר
מכון מופ"ת