דברי סיכום

בחוברת זו נסקרו מגוון תאוריות המסבירות את השונות בלמידה בעיקר מן ההיבט ההכרתי . התאוריות אורגנו על פי המודל של קרי , ( 1990 ) בשלוש שכבות , מן ה"עמוקה" יותר ל"חיצונית" יותר . הוצגו תאוריות אינטליגנציה המסבירות את ההבדלים הבין-אישיים בהסתגלות המנטלית לסביבה , תאוריות המתארות את השונות בגישות לעיבוד מידע ותאוריות המתארות את השונות בהעדפות התלמידים לגבי אופיים של מצבי הלמידה . התאוריות נבחרו בשל היותן בעלות מסרים מפורשים יחסית להוראה ולחינוך ובשל השפעתן העדכנית בעולם החינוך המערבי . ניתן לסכם את השלכותיהן של התאוריות הללו להוראה ולחינוך בכמה ממדים עיקריים : אבחון - העשרת הידע על הגורמים לשונות בלמידה מפתחת אצל המורה את היכולת והרגישות לזיהוי השונויות בלמידה וגורמיהן . הוראה - המורה המכיר בשונויות ומסוגל לזהותן ולהבין את הגורמים להן יתכנן הוראתו תוך שימוש במגוון חומרי למידה , באסטרטגיות ובטכנולוגיות , אשר יאפשרו שימוש במכלול החושים והכשרים ויתנו מענה לצורכי רוב התלמידים . הערכה - ההערכה הופכת להיות חלק אורגני מתהליכי ההוראה למידה ואף היא מרוכזת סביב מכלול כשריו הקוגניטיביים , האפקטיביים וה...  אל הספר
מכון מופ"ת