תוכנית ה - New City School בדרום קרוליינה

תכנית זו , בדומה לקודמתה , דוגלת בפיתוח כל שבע האינטליגנציות על פי גארדנר . ייחודה של התכנית בתהליך הלמידה הארוך וההדרגתי שעברו מוריה ובהכנה המכוונת של הורי התלמידים ואופי שיתופם בלימודי ילדיהם . כל מורי התכנית קיבלו משימות ותרגילים לפיתוח שבע האינטליגנציות כגון תרגילים שונים בתחום הקינסתטי ובתחום הלשון . המורים נדרשו להדגים עבודותיהם זה בפני זה . הם קראו חומר רב על התאוריה של גארדנר וערכו דיונים על השלכותיה ועל אפשרויות היישום שלה בבית הספר . ההורים קיבלו אף הם הדרכה מעמיקה ביחס לתאוריה ולהשלכותיה . לאחר תהליך הלמידה הראשוני החל תהליך נוסף של בחינת הנעשה בבית הספר דרך משקפי התאוריה והוחל בתכנון השיפורים והשינויים שיצטרכו להיעשות על מנת לאפשר יישום העקרונות התאורטיים על הצד הטוב ביותר . בהתחלה שימש העיסוק בתאוריה כפוקוס להתפתחות אישית . במשך הזמן התרחב התהליך לכיוון של שיפור דרכי ההוראה , ההערכה והתקשורת עם ההורים . הוחלט לשפר ולכונן את תכנית הלימודים כך שכל ילד יוכל ללמוד ולהצליח על ידי שימוש באינטליגנציות היותר חזקות שלו . אין הדבר אומר שכל שיעור צריך לכלול פעילויות הדורשות שימוש בכל...  אל הספר
מכון מופ"ת