פעילויות

גלילית ו > . כליית סגיגה ליטוזית מטרת הפעילות היא להתנסות ביישום הידע על סגנונות למידה בבניית סביבה לימודית מתאימה למגוון סגנונות . שלב א ; ' בקבוצות של חמישה שישה יתבקשו הסטודנטים לתכנן ולבנות מודל מוחשי של סביבה לימודית המאפשרת לתלמידים לבטא ככל האפשר את סגנונות הלמידה שלהם . רצוי להביא לכיתה חומרים מגוונים מסוגים שונים כמו : חתיכות בד , צבעים , קופסאות קרטון , חומרי פסולת שונים ומכשירי עזר כמו מספריים ודבק . במידת האפשר ניתן להושיב כל קבוצה ליד מחשב וליצור את המודל , באמצעות תוכנת ארכיטקטורה ממוחשבת פשוטה . שלב ב : ' הסטודנטים יתכננו היצג של המודל , הסברתו ופרסומו . שלב ג : ' כל קמצה תציג את המודל שלה לפני הכיתה וייערך דיון במליאה על המודלים מתוך עמדה רפלקטיבית-ביקורתית על פי התאוריה של סגנונות למידה . בעילות a תכגון יחידת הוראה-לעיזה מטרת הפעילות היא לתכנן יחידת הוראה-למידה המותאמת לביטוי מגוון סגנונות למידה . בקבוצות של ארבעה חמישה יתבקשו הסטודנטים לתכנן > ח > דת הוראה מצומצמת לאחת מכיתות האימון שלהם , בהיקף של 3-2 שיעורים . הפעילויות , האסטרטגיות ואמצעי ההוראה של היחידה ייבנו מתו...  אל הספר
מכון מופ"ת