השתמעויות התאוריה לתחומי החיניוך וההוראה

התאוריה של דן , דן ופרייס היא בעלת השתמעויות רחבות להוראה ולחינוך : בתחום ההוראה מראים מחקריהם של דן , דן ופרייס ואחרים , כי ככל שהמורה יאפשר לתלמידיו ללמוד בסגנונות שהם מעדיפים , כך ישיגו התלמידים הישגים גבוהים יותר , יהיו בעלי מוטיבציה גבוהה יותר ללמוד ואף יפתחו דימוי עצמי חיובי יותר . ארגון הכיתה על פי דן , דן ופרייס , כדי לאפשר למרב התלמידים ללמוד בדרכים שהם מעדיפים צריכה הכיתה להיות מתוכננת באופן שיאפשר מגוון של צורות ישיבה ותנוחות לימוד בידוד והפרדה , עבודה קבוצתית ויחידנית , פינות חמות וקרות , פינות שבהן ניתן לשמוע מוזיקה , לעסוק בחומרים וכדומה , פינות מוארות יותר ופחות , ועוד . תכנון ההוראה : היחידות וחומרי הלימוד צריכים להיות בנויים בדרך שתאפשר פעילויות מגוונות , המפעילות את מרב החושים ובדרגות שונות של מובנות . אמצעי ההמחשה המסייעים בלמידה צריכים לערב חושים שונים ולאפשר התבוננות ופעולה גם יחד . המורה יגוון את אסטרטגיות ההוראה שלו כדי לתת מענה לבעלי הסגנונות השונים . חשוב שתכנון הלמידה יביא בחשבון , באופן מודע , את הצורך להיענות לצרכים השונים וייעשה בהתאם . המורה צריך להכיר א...  אל הספר
מכון מופ"ת