פעילויות

מטרת התרגילים לאפשר לסטודנטים לזהות את הגישות ללמידה של עצמם ושל אחרים , ולהכין את הקשר בין גישות אלו לאופיין של מסגרות הלימוד השונות . פעילות ו . השוואת תוערי לטירה מטרת הפעילות לפתח מודעות לקריטריונים המאפשרים הבחנה בין תוצרי למידה . הסטודנטים יתבקשו להביא לכיתה צילומים של תוצרי תלמידים בכיתת האימון שלהם , כמו מבחנים , דפי עבודה ושיעורי בית . יש לבחור לפחות שישה תוצרי תלמידים שונים אשר ביצעו את אותה המטלה הלימודית , על מנת להשוות ביניהם . חשוב לבדוק שכל התלמידים קיבלו את אותן ההוראות לעבודה . הסטודנטים יבחנו את התוצרים השונים וישוו ביניהם בזוגות , על פי השאלות האלה : . 1 מה שונה ומה דומה בין התוצרים ? . 2 אילו קריטריונים של דמיון או שוני עולים מן ההשוואה ! . 3 האם ניתן להבחין באסטרטגיות פעולה אצל התלמידים השונים ? A האם ניתן להבחין בשוני באופן שבו פירשו התלמידים השונים את הוראות הפעולה של המטלהז ( יש להניח כי יעלו קריטריונים כמו מידת העמקה , מורכבות , דיוק , היקף , רמת ארגון , רמות התייחסות , זוויות ראייה , יעילות , רמה לשונית , אותנטיות , מקוריות וכדומה . ( בשלב הבא יידונו הקריטריו...  אל הספר
מכון מופ"ת