השתמעויות התאוריות לתחומי החינוך וההוראה

התאוריות העוסקות ב"גישות ללמידה" מצביעות על קשר בין הסביבה הלימודית שיוצר המורה ואופי מטלות ההוראה הניתנות על ידו לתלמידיו לבין הופעת גישה זו או אחרת ללמידה אצל התלמידים . אם ברצונו של המורה לפתח גישה עמוקה אצל תלמידיו , עליו ליצור אוו » רה של פתיחות ומעורבות בנושאי הלימוד ( גישה עמוקה של המורה עצמו לא תזיק . ( ... עליו להימנע מיצירת תחושה של לחץ להישגים ועומס בלתי נסבל . המטלות הלימודיות צריכות להיות אותנטיות ורלוונטיות ללומד , בעלות עומק מטבע דרישותיהן , ולהוות חלק אורגני מן הלמידה . דרן ההוראה עצמה צריכה להתבצע באופן של הליכה לעומק וראיית הדברים שמעבר במונחים של העברה , יישום , משמעות , ורכישת דרכי למידה עצמאיות . בתהליך ההוראה יובלטו הקשרים בין התכנים השונים כדי ליצור מפות קוגניטיביות משמעותיות של החומר . פיתוח מיומנויות ואסטרטגיות למידה וחשיבה צריך להיות חלק אינטגרלי ממהלך הקורס , שזור בתוך העיסוק בתכנים , על מנת שלא יהפוך לטכני ומלאכותי . כלומר המורה יפתח אצל תלמידיו כשרים מטא-קוגניטיביים , בעודדו את התלמידים לחשוב ולתאר את דרכי הפעולה שלהם , לשקול את יעילותן ולשכללן באופן מודע ....  אל הספר
מכון מופ"ת