גישות ללמידה על פי ביגס (1976)

ביגס ( 1987 ) בנה אף הוא שאלון לבדיקת גישות ללמידה . ביגס הסתמך על הקטגוריזציה של מרטון וסלג'ו - ( 1976 ) "גישה עמוקה מול שטחית , " אך הוסיף קטגוריה שלישית משלו - "גישה הישגית , " בדומה לאנטויסל ורמסדן . על פי ראייתו של ביגס הגישה ללמידה תלויה במוטיבציה ובאסטרטגיה בעת ובעונה אחת . החלוקה שלו היא אפוא כזאת : א . ג » שה עמוקה תאופיין על ידי מוטיבציה אינטרינזית ואסטרטגיה של התמקדות בהבנת המשמעות של התכנים הנלמדים . ב . גישה ה > שג > ת תאופיין על ידי מוטיבציה אקסטרינזית ואסטרטגיות המתמקדות בניהול זמן ובעיצוב הרגלי למידה מאורגנים . ג . גישה שטח » ת תאופיין על ידי מוטיבציה אינסטרומנטלית , היינו ביצוע המטלה על מנת לסיימה , ותתבטא באסטרטגיות של "שכפול" מידע על ידי שינונו וזכירתו כפי שהוא . שאלונו של ביגס , "Study Process Questionnaire" n בנוי על פי סולם ליקרט , שבו הנבדקים מתבקשים לציין תגובותיהם להיגדים על סולם בן חמש דרגות . ההיגדים מתייחסים לאופי למידת הסטודנטים על פי שלוש הגישות . המספר חמש על רצף התגובה מציין : "זה תמיד או כמעט תמיד נכון לגבי / ' והמספר אחד מציין : "זה אף פעם לא או לעתים...  אל הספר
מכון מופ"ת