אוריינטציות למידה על פי רמסדן ואנטויסל (1981,1984 )

פול רמסדן ( 1984 ) ניסה למקם את הגישות ללמידה אצל הלומדים בשני ממדים : במרחב ובזמן . השאלה המרכזית היא . האם גישתו של הלומד משתנה ממצב למצב , קשורה למסגרת שבה הוא לומד , ולכן נמשכת רק לאורך זמן לימודיו באותה מסגרת , או שהיא תכונה או נטייה אישיותית ? במחקריהם של רמסדן ואנטויסל ( 1983 , 1981 ) נמצאו אצל תלמידים נטיות לפתח גישות ללמידה הנמשכות לאורך זמן אך קשורות גם בקונטקסט שבו מתבצעת הלמידההחוגים השונים שבהם למדו הנחקרים , ולעתים הקורסים הספציפיים באותם החוגים . בעקבות מחקרים אלו פיתחו השניים ( 1983 ) שאלון הבודק גישות ללמידה של סטודנטים בקונטקסט הטבעי של הקורסים במסגרת החוגים שבהם הם לומדים . השאלון מתחלק למספר תת-סולמות , המתקשרים לאיתור האוריינטציות - הגישות השונות ללמידה -.א . אוריינטציית משמעות - הכוללת : . 1 גישה עמוקה לחומר הלימוד המתבטאת בחיפוש אחר משמעות , ניהול "דיאלוג" עם החומר באופן אקטיבי , וקישור הנלמד לחיים האמיתיים . . 2 שימוש בחומר תאורטי ומחקרי , תוך בחינת חומר זה באופן ביקורתי ושימוש זהיר בו . . 3 קישור רעיונות באופן אקטיבי לרעיונות קודמים . . 4 מוטיבציה אינטרינזית לל...  אל הספר
מכון מופ"ת