גישות ללמידה ולעיבוד מידע

בפרק זה תוצגנה תאוריות העוסקות בגישות ללמידה ולעיבוד מידע , היינו בדרך שבה ניגשים התלמידים לביצוע משימות הלמידה שלהם ולעיבוד המידע המזומן להם בבית הספר ומחוצה לו . חלק מן התאוריות שלהלן כוללות התייחסות משולבת לתוצרי הלמידה , לדרכי הלמידה , להניעה ללמידה ולתפיסת הלמידה . חלקן מתייחס בעיקר לאופנויות של עיבוד מידע . רוב התאוריות הללו אינן בעלות אופי התערבותי מובהק בדומה לתאוריות של גארדנר , פויירשטיין וחובריו , פרקינס , ודן , דן ופרייס ( ראו להלן . ( עם זאת , ניתן לגזור מלקחיהן השתמעויות להוראה ולחינוך . החוקרים שיוזכרו לעיל ביקשו ברובם לתאר שונויות בין הלומדים בעת הלמידה . הם חשו כי הדרך הטובה ביותר לתיאור שונויות אלה היא לשאול את הלומדים על דרכי למידתם , על הניעתם ללמוד תחומים אלו או אחרים ועל תפיסותיהם את הלמידה ואת מסגרות הלימוד .  אל הספר
מכון מופ"ת