תאוריית "נופי החשיבה" של דיויד פרקינס (1995)

דיויד פרקינס ( 1995 , 1986 , 1981 ) מציע הבחנה בסיסית בין אינטליגנציה עצבית , אינטליגנציה אינטואיטיבית ואינטליגנציה רפלקטיבית . את האינטליגנציות הללו הוא מכנה "שלוש היבשות של ההכרה האנושית . " אלו שלושה רכיבים אינטראקטיביים , אשר הראשון בהם הוא הרכיב הנוירוני , כלומר ההשתקפות העצבית של תהליכי ההכרה . השני הוא הגורם האינטואיטיבי , כלומר ההכרה המידית , הבלתי מושכלת והבלתי אמצעית המאפיינת את ההתנסות . הרכיב השלישי הוא הגורם הרפלקטיבי , כלומר החשיבה . החשיבה היומיומית שלנו נגועה על פי פרקינס בארבעה ליקויים : , nuna ft הגעה להחלטות ללא חשיבה מספקת וללא שיקול דעת מספק של הברירות השונות . . 2 חד ממדיות , התעלמות מזוויות ראייה שונות , מברירות חלופיות , ממסגרות התייחסות מגוונות וכדומה . . 3 ערפול , היתפסות לרעיונות מעורפלים , עמימים ובלתי מוגדרים . . 4 פיזור , חוסר ארגון של החשיבה , חוסר יכולת לרכז את האפשרויות הקיימות לכלל מערכת בהירה ובעלת צירים של סדר וארגון . ליקוייה של החשיבה היומיומית נובעים מנטייתנו להיענות למצבי המציאות הדורשים לעתים קרובות החלטה מהירה ומידית ודוחים אפשרות לשיקול דעת רפ...  אל הספר
מכון מופ"ת