תאוריית האינטליגנציה התלת קשתית של רוברט סטרנברג (1987)

סטרנברג סקר את התאו ריו ת על מבנה האינטליגנציה אשר פותחו עד זמנו , וחילקן לשלושה סוגים על פי ההקשר ( הקונטקסט ) שבו הן מודדות את האינטליגנציה : . 1 תאוריות פסיכומטריות והכרתיות ואף תאוריות המבוססות על תפיסה ביולוגית נוטות להתמקד בקשר שבין האינטליגנציה לעולם החשיבה הפנימי של היחיד . . 1 תאוריות הבאות מתחום האנתרופולוגיה והפסיכולוגיה ההשוואתית נוטות להתמקד בקשר שבין האינטליגנציה לבין העולם החיצוני . 3 תאוריות העוסקות בהתפתחות האינטליגנציה מתמקדות בקשר בינה לבין ממד ההתנסות של הפרט ותהליכי צמיחתו ההכרתית . רק תאוריות מעטות עשויות לטפל בשני הקשרים בעת ובעונה אחת , כמו התאוריה של ז'אן פיאז'ה , ( 1972 ) אשר עוסקת בקשר שבין האינטליגנציה לעולם החשיבה הפנימי של הפרט , היינו דרכי החשיבה שלו ומושאיה , ואף בקשר שבין האינטליגנציה לבין ממד ההתנסות . על בסיס סקירה זו של תאוריות בנה סטרנכרג את התאוריה שלו הטוענת כי האינטליגנציה מתבטאת בשלושה הקשרים שונים וביחסים שביניהם . סטרנברג מספר כי בשנות השבעים המאוחרות היה עסוק , כשאר עמיתיו לתחום , בניתוח תהליכי עיבוד המידע הנדרשים במבחני האינטליגנציה התקניים ...  אל הספר
מכון מופ"ת