השונות בלמידה בכיתה

המחקר העוסק בשונות בלמידה הוא רב ממדים ומאופיין בריבוי תאוריות ותפיסות , בריבוי משתנים ובמגוון רחב של השלכות והשתמעויות לתחום החינוך . חוקרים שונים סיווגו את התאוריות העוסקות בהבדלים האינדיווידואליים בין הלומדים לקבוצות על פי המשתנים המשותפים להן . להלן תוצג חלוקתה של קרי . ( 1990 Curry , 1983 , 1987 ) קרי סקרה 21 כלים לבדיקת שונויות בלמידה וחילקה אותם באופן שיטתי לשלוש שכבות , שהיא מדמה אותן לגלדי בצל . בסקירתה נחשפו באופן מהותי שלוש רמות של משתנים המשפיעים על השונות בלמידה . 1-. השכבה העליונה כוללת משתנים העוסקים בהעדפות התלמיד לגבי המרכיבים השונים של מצב ההוראה . למשל : העדפות של אסטרטגיות , אופי המורה , אופי הסביבה הלימודית ואופי המטלה הלימודית . . 2 השכבה האמצעית עוסקת במשתנים הקשורים בעיבוד מידע , כלומר בגישות השונות של תלמידים לפירוש המידע , לארגונו , לזכירתו ולהבנתו לשימושים שונים . . 3 השכבה הפנימית כוללת משתנים הקשורים לסגנונות הכרה אישיים בזיקה למבנה ב"פורטפוליו" הכוונה לתיק עבודות של הסטודנט , המייצג נאמנה את התחומים שנלמדו במסגרת קורס או סדנה , ואשר נבחרו על ידי הסטודנט בש...  אל הספר
מכון מופ"ת