כל אחד חושב אחרת : כל אחד יודע אחרת, כל אחד לומד אחרת

בית ספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות כל אחד ח 01 ב אחי /* כל אחד יודע j ^ hx כל אחד לוסד אחרת 1 ' ^ רר . ^ טעועי אר . וביו לוין בסדריו : תיאויייו ומעליו בי . כ 1 ^ יו ; עובדי ר . ויאר . ע ^ רר , 1 כי / יביו : JIVOL ^ אר , ובר , לוין : hyv !> />// y ע 1 ' י ר , , 1 jiyoiii מכללת לויגסק 1 לחיו 1 ר- מרכזת , אר , ובר , לוין , מכללת . לויסקי לחיגור ד"ר ג 1 ' ץית . 0 גל , מכללת , לויעסק 1 לחיעור מדור : * ווח . י פיתוח : ' תודית , ע 1 ג " 1 טן - מרכזת .  אל הספר
מכון מופ"ת