רשימת מקורות לכל הפרקים

אבירם , ר' ( ונשנ " ו . ( מערכת החינוך בחברה הפוסט-מודרנית : ארגון אנומלי בעולם כאוטי . בתוך : א ' גור-זאב ( עורך , ( חינוך בעידן השיח הפוסטמודרני . ( 120-101 ) ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י " ל מאגנס , האוניברסיטה העברית . אברהם , ע' . ( 1974 ) עולמם הפנימי של המורים . תל-אביב : אוצר המורה . אלאור , ת' ושנהב , י' . ( 2002 ) "על העיוורון" וקטסטרופות אחרות : בדיון , ממשות ועבודה סוציולוגית . סוציולוגיה ישראלית . 207-193 : ( 1 ) 7 אלבז-לוביש , פ' . ( 2001 ) מחקר נרטיבי-ביוגרפי בחינוך ובהוראה . בתוך : נ ' צברבן יהושע ( עורכת , ( מסורות וזרמים במחקר האיכותי . תל-אביב : דביר אלכסנדר , ח ' . ( 2001 ) מחקר אסתטי בחינוך . בתוך : נ' צבר-בן יהושע ( עורכת , ( מסורות וזרמים במחקר האיכותי . ( 256-229 ) לוד : דביר . אלמוג , ע' . ( 1997 ) הצבר - דיוקן . תל-אביב : עם עובד . אלפרט , ב' . ( 1997 ) התמודדות חטיבת-הביניים עם הטרוגניות התלמידים : שינוי , שותפות וזהות מקצועית . בתוך : י' קשתי , ב' אלפרט , מ' יוסיפון , ואי מנור ( עורכים , ( בית-ספר הטרוגני : אחדות בתוך . שונות . ( 101-51 ) אוניברסיטת תל-אביב :...  אל הספר
מכון מופ"ת