17 כיצד לתרגם את המחקר החינוכי שלנו להשפעה כלל עולמית?

research for global influence ? How do we celebrate our educational Jean McNiff N 13 n גיץ מקניף היא מומחית לתחום של מחקר פעולה , וככזו הוזמנה להשתתף כחוקרת אורחת בסמינר אחוזת אוהלו הראשון : "זיקות פילוסופיות ומתודולוגיות בין מחקר פעולה ופרדיגמת המחקר האיכותי . " בעקבות השתתפותה בסמינר הוצע לה גם לתרום פרק לספר זה , שמהותו ריכוז והפצה של הידע שהתפתח בימי הסמינר ובעקבותיו . לשמחתנו נענתה ד " ר מקניף לפניית המערכת והעלתה על הכתב את רשמיה מימי הסמינר ומהביקור בישראל , תוך ניסיון לקשור קצוות בין שינוי חינוכי שאותו ניתן להשיג באמצעות מחקר פעולה לבין השינוי המערכתי הגלובלי הדרוש , לטענתה , בעולם כולו . המאמר נכתב במקור באנגלית והוא מופיע כלשונו . The book I was reading at the same time that I was thinking about paper was John Losee ' s ( 2004 ) 'Theories of Scientific Progress ' . 1 interested in theories of change , especially in terms of how one system comes to replace another , and Losee ' s book is exceptionally good in regard . I was particularly taken with his account of Stephen Toulmi...  אל הספר
מכון מופ"ת