16 המחקר האיכותני ככלי לשינוי חברתי

מיכל קרומר-נבו , יהודה בר-שלום מבוא בבסיס מאמר זה ניצבת תפיסה ביקורתית , הגורסת כי כל מחקר הוא אקט פוליטי . מחקר הוא אקט פוליטי מכיוון שהוא אינו רק משקף של מציאות קיימת , אלא הוא משפיע ויוצר את המציאות , אם בדרך של תמיכה , אישור וחיזוק למציאות קיימת ואם בדרך של העברת ביקורת וקריאה לשינויה . עמדתו של החוקר ביחס למציאות הנתונה משפיעה על בחירת נושא המחקר ושאלותיו , וכן על בחירת פרוצדורות המחקר שינקוט בהן . המילים שהחוקר בוחר כדי לתאר את ממצאיו ומסקנותיו מבנות את האובייקטים / סובייקטים שבהם עוסק מחקרו ואת יחסי הכוחות ביניהם . ( Ife , 1997 ) " משלושה או ארבעה בחדר / תמיד אחד עומד ליד החלון / . מוכרח לראות את העוול בין קוצים / ואת השרפות בגבעה " ... כותב יהודה עמיחי בשיר מוקדם שלו ( עמיחי , . ( 1958 הזדהות עם העמדה , הרואה במחקר אקט פוליטי , מביאה חוקרים לעמדה דומה למי ש " עומד ליד החלון , " ש " מוכרח לראות את העוול . " ... היא מביאה חוקרים לראות , לתעד ולהסביר סדרים ומבנים חברתיים דכאניים , לא צודקים ולא שוויוניים , מתוך עמדה ביקורתית , במטרה להביא לשינויים . ( Lewin , 1948 ; Fine & Vanders...  אל הספר
מכון מופ"ת