14 עיצוב ומחקר פעולה: מה הם יכולים ללמוד זה מזה?

נעם א 0 / טרל'ץ מבוא 2 מחקר ועיצוב ( design ) הם לכאורה שתי פרקטיקות נפרדות , שלעוסקים בכל אחת מהן יש מטרות שונות . מטרתם של חוקרים היא גילוי חדש והבנה של תופעות מתוך שאיפה להתקרבות ל"אמת מדעית , " ולכן המחקר מכוון באופן מסורתי ליצירת ידע תאורטי חדש , שאינו מחויב להיות מעשי או שימושי , והמדענים אינם אחראים ליישום התאוריה בפרקטיקה . עיצוב , לעומת זאת , נתפס פעמים רבות במיומנות מעשית של "פתרון בעיות " או "מענה לצרכים , " ולכן במקרים רבים מכוונים מעצבים בעיקר ליישום של ידע תאורטי ואינסטרומנטלי על מנת ליצור מוצרים וסביבות מחייה חדשים . . 1 מאמר זה הוא פיתוח של נייר עמדה שהוכן עבור סמינר אחוזת אוהלו הראשון ( פברואר . ( 2003 בנייר העמדה ניסיתי לערוך סינתזה של ניסיוני כארכיטקט וכחוקר , שהובילה אותי לאבחנות על כל אחת מהדיסציפלינות ועל אפשרויות החיבור ביניהן . אבחנות אלו שוכללו ועובדו שוב בעקבות הדיונים במסגרת הסמינר ועל כך אני מבקש להודות לכל אלו שהתדיינו איתי במהלכו . בנוסף , שמחתי לגלות כי לאחרונה הופיעו מספר קטן של מאמרים המתייחסים לזיקות בין מחקר פעולה לעיצוב . עלי לציין מביניהם במיוחד את ...  אל הספר
מכון מופ"ת