טבלה ‭:12.1‬ השואה בין מחקר נטורליסטי-אתנוגרפי לבין מחקר-פעולה