11 שני אופני השתתפות במחקר איכותי בבית הספר: החוקר כאתנוגרף והחוקר בצוות מחקר פעולה

ברכה אלפרט מבוא בשנים האחרונות הייתי מעורבת במחקר פעולה בחטיבת ביניים בבית ספר מקיף אזורי במרכז הארץ . היינו צוות של חמש.- אנוכי , עמיתה חוקרת מיחידת המחקר של מכללת בית ברל ושלוש מורות מבית הספר , שהביעו עניין להיות מורות חוקרות בצוות שיתופי ואף נתמכו בכך על ידי הנהלת בית הספר . התנסות זאת במחקר פעולה בבית הספר הייתה חדשה לי כחוקרת . בעבר פעלתי בבתי ספר בעיקר כחוקרת חיצונית , כאתנוגרפית ; Alpert , 1987 ; 1991 ) אלפרט , , ( 1997 ובמחקר פעולה התנסיתי במסגרת הכשרת מורים במוסד שאני עובדת בו ( אלפרט , . ( 1998 בעבודה הנוכחית ברצוני לערוך השוואה בין שני סוגי ההתנסות : כחוקרת אתנוגרפית חיצונית , וכחברה בצוות שיתופי העורך מחקר פעולה וכולל מורות . זוהי מעין התבוננות או רפלקציה על מקום החוקר בתהליך , על אופני הלמידה ויצירת הידע , על מערכות היחסים הנוצרות , על תהליכי ניתוח ופרשנות , ועל תשומות ותרומות של ההשתתפות במחקר פעולה לעומת זאת שבמחקר אתנוגרפי רגיל . השוואה זאת מעוררת לשיקולי דעת ולחשיבה , אשר יכולים לסייע בידי חוקרים , במיוחד אלה המתעניינים במחקרי פעולה , לקבל החלטות לגבי אופי המחקרים שהם...  אל הספר
מכון מופ"ת