10 "אלה שלא נלקחו בחשבון משפיעים על הצלחת הפעילות או הכשלתה" ־ זווית נוספת על מחקר פעולה

מידה קרנ'אל מבוא בחברה האנושית , תהליכי השינוי בכל התחומים הם חלק בלתי נפרד ממאפייני התרבות . בתקופתנו השינויים מואצים מאוד ומשפיעים על כל אורחות החיים . התמורות מתחוללות באופן מודע ובאופן בלתי מודע , לעתים מתוך בחירה ולעתים מתוך הכרח . השינויים אינם פוסחים גם על מערכת החינוך ובתי-הספר שבה , במסגרתם מתקיימים ההוראה וחינוך הצעירים מגיל הגן עד סוף י " ב . השינויים הם אמנם חלק מהווייתנו , אך בידינו לסייע להופכם למשמעותיים ומקדמים . זאת על-ידי תכנון של פעולת התערבות ויישומה תוך שיתוף מלא של אוכלוסיית היעד בתהליך . הנחת היסוד במאמר זה היא כי כדי לחולל שינויים משמעותיים נדרשות היכרות טובה של סביבת הפעילות והבנה של תרבות המקום ושל סגנון ההתנהלות המקומית - בנוסף למומחיות בתחום שמבקשים לשנות . הנחה זו תקפה במיוחד בפעילות במסגרת מערכת החינוך בחברה הישראלית , המאופיינת באוכלוסייה הטרוגנית , מגוונת ושונת-תרבות . פוקס ( 1997 ) מגדירה שינוי במערכת החינוך , כתהליך המכוון להחלפת דפוסי התנהגות קבועים בבית הספר בדפוסי התנהגות שונים וחדשים . תהליך השינוי במוסד החינוכי כולל בדרך כלל ארבעה שלבים : ההכנה - ...  אל הספר
מכון מופ"ת