8 בניית מערכות יחסים קולגיאליות כתנאי למחקר פעולה שיתופי וכתוצר שלו

אילנה מרגולין מבוא הממצאים והמסקנות המתוארים במאמר זה לקוחים ממחקר עצמי , שערכתי על תפקידי כראש המסלול היסודי במכללה להכשרת מורים בשנים תשנ " ט - תשס " ב . בשנים אלה בניתי , נדבך על גבי נדבך , עמיתות ( partnership ) בין המסלול לבין מספר בתי ספר . במסגרת זו נוצרו קהילות מקצועיות לומדות , שבמוקד למידתן עמד המחקר העצמי ומחקר הפעולה של הסטודנטים ושל הסגל ( צלרמאיר , מרגולין ושחר , , 2003 מרגולין וצלרמאיר , . ( 2005 המחקר העצמי שלי מציג שלושה מעגלי פעולה , שאיתרתי תוך ניתוח הנתונים שנאספו במשך ארבע שנות כהונתי כראש המסלול . בכל אחד מהמעגלים אף מוצגת הערכה , המתייחסת לשלוש תמות מרכזיות , שאותן זיהיתי בנתונים בכל אחד מהמעגלים במינונים שונים : מנהיגות והובלה של קהילה מקצועית לומדת תפיסת הידע , הלמידה , ההוראה וההדרכה מערכות יחסים בין השותפים במאמר זה אתייחס רק לתמה של בניית מערכות היחסים ביני לבין השותפים לתהליך וביניהם לבין עצמם , כתשתית לבניית קהילות מקצועיות לומדות , אשר מחקר הפעולה השיתופי עומד במוקד שלהן . בתוך כך אנסה להתמודד עם שתי סוגיות : א . כיצד ניתן לבנות תרבות ארגונית שתאמץ עמדה  אל הספר
מכון מופ"ת