) בחלקם רק מופיעיםהמסרים ‭2003 )‬ בפורום" שיח - רב " של ייצוג: ‭2. 7‬ טבלה