7 מדואט למקהלה: מחקר פעולה על תרומה של קבוצת דיון ממוחשבת לשינוי תפיסתי

דלית לו ; שירלי מ 7 ' ז'נ 0 ק' מבוא בנייר עבודה שנכתב לקראת סמינר אחוזת אוהלו הראשון ( לוי , ( 2003 נטען , כי זיקה מרכזית בין הפרדיגמה של מחקר איכותי לבין מחקר פעולה היא החתירה לשילוב קולות וליצירת מסגרת להשמעתם יחדיו . בנייר העבודה אופיינו שני קולות בולטים במקהלה - קולס של פעילי השדה וקולם של חוקרי השדה . כמו כן הוצעה המטפורה קולות שלובים : "קולות" מייצג את השאיפה לשמוע ולהשמיע את מגוון קולות השדה - במיוחד את הקולות החבויים , ו " שלובים " מייצג את השילוב הגלום במונח "מחקר פעולה . " במאמר זה מורחב הדיון במטפורה של קולות שלובים , והיא נבחנת לאור נתונים שנאספו במהלך השתתפות של שתי הכותבות בקבוצת דיון ממוחשבת של סטודנטים לתואר שני ושלישי בחינוך טכנולוגי-מדעי . קבוצת הדיון תכונה להלן "פורום . " 2003 פורום זה שימש אותנו במהלך הקורס "שיטות מחקר איכותניות בהוראת המדעים , " אשר הכותבת הראשונה הנחתה בסמסטר אביב 2003 במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון . הפורום שימש מסגרת להשמעת קולותיהם של כל המשתתפים , בנוסף לדיונים פנים אל פנים שנערכו במפגשים הסדירים בקורס . בכך היה פורום 2003 מעין יומן ...  אל הספר
מכון מופ"ת