4 אבני הנגף בשימוש במחקר פעולה כאמצעי לשינוי

יעל ד 1 " מבוא הספרות המתארת מחקר פעולה בתחום החינוך טוענת , כי באמצעות מחקר הפעולה ניתן להשיג ציפיות וכוונות רבות ולממש אותן . מחקר הפעולה מונע על ידי ערכים כמו אמת , צדק חברתי , כבוד ופלורליזם , ( 2002 McNiff & Whitehead , ) מרצונה של החוקרת להגשים אידאל חינוכי ( Elliott , 1997 ) ומהמחויבות שלה לפעולה חברתית ולשיפור חינוכי . ( Lomax & Whitehead , 1996 ; Levin & Greenwood , 2001 ; Reason & Bradbury , 200 l ; McNiff , ) כמו כן קיימת ציפייה , באמצעות מחקר פעולה , ליצירת ידע חדש המבוסס על המציאות היומית המקומית של מומחים מהשדה ולא מהאקדמיה , העמקה והרחבה של ידע קיים , העמדה במבחן של תאוריות נפוצות ואמונות הנתפסות כמובנות מאליהן והצגת שאלות חדשות ועקרוניות . ( Gaventa & Cornwall , 2001 ) כבסיס הכוונות האלו ניצב הרצון לשינוי ולשיפור - מחקר פעולה מיועד ליצור שינוי . מוקד השינוי יכול להשתנות ממחקר פעולה למשנהו , וניתן לזהות בתקופות שונות מוקדים שונים ( צלרמאיר , . ( 2001 בשפתו של ברונפנברנר , ( Bronfenbrenner , 1979 ) ניתן לכנות מוקדים אלה בשינויים במקרוסיסטם ושינויים במיקרוסיסטם . במקרוסיסט...  אל הספר
מכון מופ"ת