טבלה ‭:2.1‬ הגיונות המחקר, דרכי יישומם והתייחסותם לרפלקציה במחקר הפעולה