2 מחקר פעולה כמחקר רפלקסיבי

שמחה שלסקי מבוא מחקר הפעולה הוא שילוב בין שתי התבוננויות על המעשה האנושי : האחת הנה התבוננות חוזרת - ומתוך מרחק מסוים - של אנשי המעשה בעשייתם שלהם על מנת שתהיה טובה ומשמעותית יותר עבורם ; השנייה היא ההתבוננות של חוקרים המבקשים , גם כן מתוך מרחק מסוים , להבין מה עושים בני אדם אחרים במציאות מסוימת שהם חיים בה , ולתת להבנות אלה משמעות מכלילה . מחקר הפעולה הוא הכללת ממד המחקר , כעשייה מחושבת ויוצרת ידע , בפעולה העניינית של אנשי המעשה . כך קטן במחקר פעולה המרחק , שלעולם אינו ניתן לגישור מלא , בין החוקרים לנחקרים . מחקר הפעולה מאפשר אפוא לאנשי המעשה להשקיף על המציאות באופן שונה ולקחת חלק פעיל בעיצובה מחדש . פארק מציין , בעקבות רעיונותיו של פריירה , שמחקר-פעולה , בהיותו שתפני , ( participatory ) "אינו רק מכשיר נוח לפתרון בעיות חברתיות באמצעים של יעילות טכנית , אלא הוא גם פרקטיקה דו המונחים רפלקסיביות , רפלקסיביות ונגזרותיהם משמשים בספרות וכפרקטיקה במשמעויות קרובות ואף זהות , גם אם מקורותיהם שונים . אני מעדיף את המונח רפלקסיביות על נגזרותיו ובו אשתמש , אלא אם כן מדובר בציטוט או בהבחנה מכוונת ב...  אל הספר
מכון מופ"ת